ἀποκαραδοκήσοντα

ἀποκαραδοκήσοντα
ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
fut part act neut nom/voc/acc pl
ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
fut part act masc acc sg
ἀ̱ποκαραδοκήσοντα , ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
futperf ind act neut nom/voc/acc pl (doric aeolic)
ἀ̱ποκαραδοκήσοντα , ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
futperf ind act masc acc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”